Chceme celému centru Sanatórium Helios v Martine poďakovať za našu Lujzinku narodenú 15.5.2018.