COVID-19 a mimoriadne opatrenia

Vážení pacienti,

s radosťou Vám oznamujeme, že súčasná epidemiologická situácia na Slovensku je priaznivá a všetky zariadenia Sanatória Helios poskytujú zdravotnú starostlivosť. Naša prevádzka prebieha naďalej podľa aktuálne platných mimoriadnych opatrení.

Záleží nám na tom, aby sme Vám stále poskytovali najkvalitnejšiu a bezpečnú zdravotnú starostlivosť. V súlade s odporúčaniami výboru asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti pristupujeme k testovaniu pacientov na COVID- 19 serologickými testami z krvi.

K testovaniu na prítomnosť protilátok proti SARS-CoV2 sme pristúpili kvôli ochrane pacientov a personálu našich pracovísk.

 Bezpečnosť našich pacientov je prvoradá, preto sme zaviedli aj tieto opatrenia:

  • pri vstupe do centra si pacienti vydezinfikujú ruky a použijú ochranné rúška, 
  • každý pacient pred vstupom na pracovisko podpíše čestné prehlásenie o neinfekčnosti, nerizikovom domácom prostredí,   neprítomnosti prejavov infekcie a negatívnej cestovateľskej anamnéze,
  • kvôli eliminácii rizika sa snažíme zachovať dostatočný časový odstup medzi konzultáciami jednotlivých pacientov,
  • ak to nie je nutné, prosíme partnerov, ktorí k nám idú ako doprovod pacientok, aby do centra nevstupovali.
  • v prípade povinnej karantény alebo zdravotných ťažkostí vopred konzultujte svoju návštevu telefonicky s koordinátorkou alebo lekárom Sanatória Helios.

Za pochopenie ďakujeme

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore