Informácie pre darkyne

Darcovstvo oocytov je obojstranne anonymné, no aj napriek tomu ste vedení v našej evidencii. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, sme viazaní lekárskym tajomstvom.
Naše pacientky majú právo vybrať si darkyňu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy.
Podmienky pre prijatie darkyne:
a) vek 18-34 rokov
b) vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita)
c) negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a genetické vyšetrenie)
Aký je postup darcovstva vajíčok?
1. Zavolajte nám alebo využite niektorý z našich kontaktných formulárov.
2. Ozve sa Vám koordinátorka, ktorá si s Vami dohodne stretnutie a vysvetlí potrebné informácie
3. Budú vykonané základné vyšetrenia – genetické vyšetrenie, testy na pohlavne prenosné choroby, atď.
4. Pokiaľ budú výsledky všetkých vyšetrení v poriadku, bude Vás opäť kontaktovať koordinátorka za účelom dohody na ďalšom postupe (výsledky vyšetrení sú radovo v týždňoch)
5. Akonáhle pre Vás budú mať vhodnú príjemkyňu, bude zahájená hormonálna stimulácia.
6. Ako darkyňa podstúpite riadenú hormonálnu stimuláciu, v priebehu ktorej ste neustále pod dohľadom lekára, podstúpite niekoľko kontrolných odberov krvi a ultrazvukových vyšetrení, na základe ktorých sa tiež upravuje dávka podávaných preparátov.
7. Stimulácia je ukončená samotným odberom oocytov.
Ďalšie informácie Vám poskytnú naše koordinátorky IVF na telefónnych číslach:
pre Sanatórium Helios SK v Martine: 043/4210208, 043/4210213 a 0915 858 457
pre Sanatórium Helios Košice: 0903 464 643, 055/242 02 00
pre CRM BB: 0903 215 830

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB