Informácie pre darkyne

Darcovstvo oocytov je obojstranne anonymné. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, sme viazaní lekárskym tajomstvom.

Zvažujete darovanie vajíčok? Ak máte pochybnosti alebo dotazy, napíšte nám a my Vám všetko radi vysvetlíme. Na každej klinike Sanatória Helios pracujú vysoko kvalifikovaní lekári s dlhoročnými skúsenosťami a bezproblémovou praxou. Práve ich skúsenosti a zručnosť zaručujú, že celý proces a odber prebehne čo najpresnejšie a najšetrnejšie. Pre našich lekárov je zdravie ženy to najdôležitejšie.

Naše pacientky majú právo vybrať si darkyňu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy.

Podmienky pre prijatie darkyne:

 1. a) vek 18-34 rokov
 2. b) vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie
 3. c) negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a genetické vyšetrenie)

Aký je postup darcovstva vajíčok?

 1. Zavolajte nám alebo využite niektorý z našich kontaktných formulárov.
 2. Ozve sa Vám koordinátorka, ktorá si s Vami dohodne stretnutie a vysvetlí potrebné informácie
 3. Budú vykonané základné vyšetrenia – genetické vyšetrenie, testy na pohlavne prenosné choroby, atď.
 4. Pokiaľ budú výsledky všetkých vyšetrení v poriadku, bude Vás opäť kontaktovať koordinátorka za účelom dohody na ďalšom postupe (výsledky vyšetrení sú rádovo v týždňoch)
 5. Akonáhle pre Vás budeme mať vhodnú príjemkyňu, bude zahájená hormonálna stimulácia.
 6. Ako darkyňa podstúpite riadenú hormonálnu stimuláciu, v priebehu ktorej ste neustále pod dohľadom lekára, podstúpite niekoľko kontrolných odberov krvi a ultrazvukových vyšetrení, na základe ktorých sa tiež upravuje dávka podávaných preparátov.
 7. Stimulácia je ukončená samotným odberom oocytov.

Finančná náhrada pre darkyňu vajíčok v Sanatóriu Helios zohľadňuje priemerný ušlý zisk a cestovné náklady. Každej darkyni prináleží finančná kompenzácia pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • dodržiavanie termínov kontrol
 • správna a včasná aplikácia stimulačných preparátov
 • darkyňa nesmie opakovane darovať skôr ako po 3 mesiacoch (a to ani v inom centre)

Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena daruje vajíčka, aby tak pomohla páru, ktorý nemôže dosiahnuť počatie dieťaťa z vlastných pohlavných buniek. Je celý rad prípadov, kedy sa pár ocitne v takej situácii (mladé ženy po onkologickej liečbe, náročných gynekologických operáciách, geneticky podmienených poruchách,…) . Darcovstvo vajíčok tento problém rieši.

Ďalšie informácie Vám poskytnú naše koordinátorky IVF na telefónnych číslach:

pre Sanatórium Helios SK v Martine: 043/421 02 08, 043/421 02 13 a 0915 858 457

pre Sanatórium Helios Košice: 0903 464 643, 055/242 02 00

pre Sanatórium Helios Banská Bystrica: 0903 215 830

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB