Vo februárovom vydaní časopisu Slovenka Zdravie rodiny poskytol svoje odpovede v rozhovore MUDr. Peter Krajkovič, vedúci lekár Sanatória Helios SK v Martine.