Brno na Slovensku

V dňoch 2. a 3. mája 2024 sa v Hoteli Kaskady v Sliači – Sielnici konala konferencia reprodukčnej medicíny s názvom “Brno na Slovensku”. Táto konferencia, ktorú organizovalo Sanatórium Helios, bola jedinečnou príležitosťou pre lekárov zo Slovenska a Českej republiky, aby prezentovali a diskutovali svoje najnovšie poznatky a výskum v oblasti manažmentu liečby sterility a infertility.

Medzi prednášajúcimi, ktorí prijali pozvanie na túto prestížnu udalosť, boli prim. MUDr. Pavel Texl, MUDr. Peter Krajkovič, MUDr. Marek Drábek PhD., MPH, Ing. Hana Gocníková, PhD., prim. doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD., MUDr. Slavomír Šuch, RNDr. Michal Slaný, PhD. a MUDr. Petra Móricová, PhD.

Okrem výmeny vedeckých poznatkov a diskusií o najnovších trendoch v oblasti reprodukčného zdravia, bol tento kongres tiež príležitosťou pre oznámenie otvorenia novej kliniky Sanatória Helios v Bratislave. Táto nová klinika predstavuje ďalší krok v posilnení pozície Sanatória Helios ako lídra v oblasti reprodukčnej medicíny na Slovensku.

Táto konferencia bola nielen platformou pre výmenu vedeckých poznatkov, ale aj skvelou príležitosťou pre lekárov stretnúť sa s kolegami a rozvíjať profesionálne vzťahy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspechu tejto konferencie. Tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré už teraz pripravujeme!

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore