Prevádzka Sanatória Helios prebieha bez obmedzení

Prevádzka Sanatória Helios prebieha bez obmedzení

Vážené pacientky, prevádzka všetkých kliník skupiny Sanatórium Helios ostáva bez obmedzení. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v plnom rozsahu. Termín Vašej konzultácie ostáva PLATNÝ. Pacientov prosíme o dodržiavanie pravidla R-O-R – (nasadené rúško s prekrytím úst...