Spoločenské akcie

V košickom Congress hotel Centrum sa 26.04.2018 uskutočnil seminár pre obvodných gynekológov s názvom Efektívna spolupráca a možnosti liečby neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie.

Medzi prednášajúcimi nechýbali prim. Pavel Texl a Jakub Texl zo Sanatória Helios v Brne, MUDr. Peter Krajkovič zo Sanatória Helios v Martine i CRM BB a MUDr. Peter Hladký zo Sanatória Helios v Košiciach.

Svojimi poznatkami podloženými rokmi praxe prispeli aj prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc., Mgr. Pavlína Motlová a MUDr. Zuzana Laučeková.

Súčasťou seminára bolo predstavenie novej pobočky Sanatória Helios Košice, jeho postupov a technologického vybavenia.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore