Rozšírená ponuka testov spermií

V Sanatóriu Helios realizujeme nasledovné vyšetrenia spermií:

Spermiogram

Základným ukazovateľom mužskej plodnosti je spermiogram. V súčasnej doba je zlá kvalita spermií príčinou neplodnosti až u 90 % párov, ktoré prichádzajú do Sanatória Helios. Aspoň základné vyšetrenie spermií je preto potrebné urobiť už pri prvej návšteve páru.

Pri spermiograme sa hodnotia parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť spermií oplodniť vajíčko. Ide o celkové zhodnotenie kvality ejakulátu, ktorého súčasťou je aj mikroskopické vyšetrenie.

Základom spermiogramu je zistenie koncentrácie spermií (počet spermií na mililiter), motility spermií (podiel pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter ich pohybu) a morfológie spermií(podiel spermií, ktoré majú správny/nesprávny tvar). Ďalej sa posudzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita, zhlukovanie spermií a prítomnosť ďalších buniek (guľaté bunky).

Vo zvláštnych prípadoch, napríklad ak sú v ejakuláte prítomné iba nepohyblivé spermie, sa dá posúdiť vitalita spermií (podiel živých spermií).

Narušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených parametrov spermiogramu môže negatívne ovplyvniť plodnosť muža.

Kedy je spermiogram normálny?

Aby boli hodnoty spermiogramu normálne, mal by ejakulát spĺňať nižšie uvedené normy (WHO, 2010).

Objem ejakulátu:

 • minimálne 1,5 ml
 • pH: 7.2-8.4
 • Koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
 • Celková pohyblivosť spermií: minimálne 40% pohyblivých spermií
 • Počet progresívne sa pohybujúcich spermií (WHO trieda a b): minimálne 32 %.
 • Počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4% morfologicky normálnych spermií.*

* táto striktná morfológia bola v roku 2010 stanovená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a jej správnosť bola overená dlhodobou praxou v liečbe porúch reprodukcie austrálskou spoločnosťou Genea.

Záverom spermiogramu môže byť

 • Normospermia – všetky hodnotené parametre ejakulátu sú normálne
 • Oligozoospermia – znížený počet spermií
 • Asthenozoospermia – znížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivosť spermií
 • Theratozoospermia – znížený počet spermií, ktoré majú normálny tvar
 • Nekrozoospermia – spermie v ejakuláte sú mŕtve
 • Azoospermia – v ejakuláte nie sú žiadne spermie.

Muži so zhoršenými hodnotami spermiogramu majú síce nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať dieťa než muži s normálnymi hodnotami spermiogramu, v žiadnom prípade to však neznamená, že dieťa mať nemôžu.

Ďaľšie funkčné testy spermií realizované v andrologickom laboratóriu umožňujúce zvoliť metódu asistovanej reprodukcie vhodnú pre konkrétny pár:

Postkoitálny test (PCT)

PCT je nebolestivé gynekologické vyšetrenie, pri ktorom sa žene odoberie vzorka cervikálneho hlienu. Test sa realizuje 6-8 hodín po nechránenom pohlavnom styku, hodnotí sa schopnosť spermií preniknúť z ejakulátu do cervikálneho hlienu a ich prežívanie v tomto prostredí. Postkoitálny test sa robí v období ovulácie, kedy je cervikálny hlien najlepšie priepustný pre spermie. Pred vyšetrením sa doporučuje dodržať 3dňovú pohlavnú abstinenciu, aby bola kvalita spermií optimálna a aby v cervikálnom hliene neboli prítomné spermie z predchádzajúceho pohlavného styku.

Pokusné premytie spermií (Trial Wash)

Aby spermie mohli správne vykonávať svoju funkciu, musia byť oddelené od semennej plazmy. Predĺžená expozícia semennej plazme spôsobuje zníženie pohyblivosti a vitality spermií a tým aj zníženie ich oplodňovacej schopnosti. Pre klinické procedúry, ako je vnútromaternicová inseminácia (IUI) alebo oplodnenie in vitro (IVF), je preto úplne nevyhnutné rýchlo a efektívne oddeliť spermie od semennej plazmy. Reakcia spermií každého muža na takéto spracovanie je veľmi individuálna. Pri pokusnom premytí spermií sú spermie spracované podobným spôsobom ako pri IVF. Na základe počtu a pohyblivosti spermií získaných po spracovaní je potom možné zvoliť vhodnú metódu asistovanej reprodukcie.

Test fragmentácie DNA spermií

Spermie sú v dnešnej dobe vysoko náchylné k poškodeniu jadrovej DNA. Je známe, že toto poškodenie môže byť príčinou zníženej plodnosti muža a býva dávané do súvislosti s dlhšou dobou nutnou k otehotneniu. V niektorých prípadoch však môže spermia s poškodenou DNA oplodniť vajíčko. Dôsledkom takéhoto oplodnenia potom býva zhoršený vývin embrya až jeho zastavenie, v prípade otehotnenia potom môže dôjsť k potratu. Ak Vám bude zistený zvýšený výskyt spermií s poškodenou DNA, ponúka Sanatórium Helios možnosť fertilizácie oocytov pomocou metódy PICSI, ktorá embryológovi umožní vybrať zrelú spermiu s nepoškodenou DNA.

Immunobead test

Immunobead test Vám pomôže zistiť, či v ejakuláte nie sú prítomné autoprotilátky proti spermiám. Tieto protilátky pokrývajú povrch spermií a môžu byť dôvodom, prečo inak kvalitná a zdravá spermia nie je schopná prirodzene oplodniť vajíčko. Ich výskyt sa v populácii pohybuje v rozmedzí 8-20%. Včasné zistenie prítomnosti autoprotilátok proti spermiám pomáha k voľbe správnej metódy asistovanej reprodukcie a šetrí tým Váš čas.

Odporučenie k odberu ejakulátu pre vyšetrenie spermiogramu

Pred samotným odberom je vhodné dodržať 2-5-dňovú pohlavnú abstinenciu. V čase vyšetrenia by ste nemali užívať antibiotiká, byť chorý (napr. chrípka, zvýšené teploty…).

Odber sa robí výhradne do sterilného kelímka, ktorý dostanete od nás v Sanatóriu Helios. V priestoroch nášho centra je páru k dispozícií odberová miestnosť zaručujúca maximálnu intimitu. V prípade, že sa rozhodnete odber absolvovať mimo priestorov Sanatória Helios, nezabudnite si u nás vyzdvihnúť sterilný kelímok. Vzorku je nutné doručiť do nášho laboratória do 1 hodiny po odbere. Je pritom nutné zaistiť, aby teplota vzorky neklesla pod 20°C.

Na uvedené vyšetrenia sa môžete objednať na telefónnych číslach recepcie Sanatória Helios: 00421(0)43 4271201, 043 4306 148, 0918 702986, 0911 825297.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore