Dobrý deň, chcem sa spýtať aký je rozdiel medzi 2 dňovou a 5 dňovou blastocystou pri KET. Myslím, či je tam nejaké väčšie percento úspešnosti? Momentálne mám zmrazené niektoré 5 dňové a niektoré 2 dňové embryá. Ďakujem.

Jana

Dobrý deň, rozdiel medzi 2-dňovým a 5-dňovým embryom je veľmi veľký. Dvojdňové pozostáva max. z niekoľkých buniek (2-4), kvalitná blastocysta na 5-ty deň má už vytvorené zárodočné vrstvy (základ pre embryo a placentu) a je schopná v krátkom čase uhniezdenia na sliznici maternice. Šance 5-dňovej blastocysty zvyšuje aj fakt, že takého embryo by sa aj pri spontánnom otehotnení už nachádzalo v maternici (2-dňové by ešte bolo len na „ceste“ vajíčkovodom). V našom centre iné embryá ako 5 (resp. 6) dňové blastocysty nemrazíme, ani nevkladáme do maternice.
Samozrejme úspech celého procesu závisí aj od kvality mrazeného embrya a techník mrazenia a rozmrazenia, ktoré Vaše centrum využíva. Prajeme veľa šťastia.

Ing. Hana Gocníková, PhD., vedúca laboratória IVF