Odborní garanti

prim. MUDr. Pavel Texl

Odborný garant reprodukčnej medicíny, riaditeľ spoločnosti

MUDr. Peter Krajkovič

Vedúci lekár Sanatória Helios SK a Sanatórium Helios v Banskej Bystrici

MUDr. Peter Hladký

Vedúci lekár Sanatórium Helios Košice

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore