MUDr. Martina Cuľbová, PhD.

V roku 2007 úspešne ukončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, v odbore všeobecné lekárstvo.

Praktické zručnosti z gynekológie a pôrodníctva získavala na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNM v Martine.

Párom s poruchami plodnosti pomáha od roku 2011.

Od roku 2012 je súčasťou tímu Sanatória Helios v Martine.

Svoje odborné zručnosti znásobila a potvrdila úspešným ukončením doktorandského štúdia na Gynekologicko – pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine a získaním špecializovanej európskej atestácie II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2021 úspešne absolvovala špecializačnú skúšku v odbore asistovaná reprodukcia.

V Sanatóriu Helios sa okrem iného zameriava na predčasné ovariálne zlyhávanie a anovuláciu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore