MUDr. Martina Cuľbová, PhD.

Gynekológ

  • 2007 – ukončené štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo
  • 2011 – ukončené doktorandské štúdium na Gynekologicko – pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine, titul Philosophiae Doctor
  • 2014 – špecializovaná európska atestácia II.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • September 2007 – máj 2012 Gynekologicko-pôrodnícka klinika UNM v Martine
  • Marec 2011 – máj 2012 Iscare a.s.
  • Od júna 2012 Sanatórium Helios SK s.r.o., Martin