MUDr. Marek Drábek, PhD. MPH

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského Bratislave

V roku 1999 po krátkom pôsobení na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP nastúpil na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK Bratislava – Ružinov, kde pracoval do roku 2016.

Asistovanej reprodukcii sa venuje od roku 2003 a od roku 2021 pracuje ako vedúci lekár a odborný garant Sanatória Helios Bratislava.

Atestácie a špecializácie:

2002 – atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
2005 – špecializačná skúška z gynekológie a pôrodníctva
2008 – Philosophiae doctor, PhD
2009 – špecializácia z reprodukčnej medicíny
2019 – Master of public health, MPH

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore