prim. MUDr. Pavel Texl

Odborný garant

  • 1978-1984 Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
  • 1987 Specializační atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
  • 1992 Specializační atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
  • 2007 Specializace v oboru reprodukční medicíny (SR)
  • 1984-1989 I. Ženská gynekologicko-porodnická klinika Brno
  • 1989-1994 II. Ženská gynekologicko-porodnická klinika Brno
  • od 1994 Sanatorium Helios, Brno – vedoucí lékař a odborný garant pro IVF
  • od 2010 funkce primáře