Dobrý deň, minulý rok sme u Vás absolvovali IVF (žiaľ neúspešne -embryjko sa nám prestalo vyvíjať v PK). Absolvovali sme vyšetrenie na reprodukčnej imunológii, kde mi bolo zistené: zvýšené zastúpenie NK buniek v periférnej krvi, preukázaná špecifická celulárna odpoveď voči partnerovým antigénom (spermiám ťažkého stupňa)a voči trofoblastu ľahkého stupňa. Momentálne užívam Medrol a čakám na výsledky z kontrolných odberov. Chcem sa opýtať, ak by sa mi náhodou výsledky neupravili ani po liečbe, je možné metódou IVF ICSI obísť tieto imunitné reakcie (neviem ako to nazvať) a absolvovať IVF? A ešte sa chcem opýtať, dala som si urobiť hormonálny profil a vyšla mi tam hodnota Dhea sultát v sére 1,09 umol/1. Môže byť táto hodnota znížená aj kvôli tomu ,že užívam Medrol ? ďakujem

Vanda

Dobrý deň, s výsledkami kontrolných imunologických odberov Vám doporučujem osobnú konzultáciu s plánovaním ďalšej liečby na našom pracovisku. Metodiku oplodňovania určíme podľa výsledkov predchádzajúcej stimulácie , funkčných testov spermií ako aj podľa výsledkov v predchádzajúcej predĺženej kultivácii. Nakoľko nepoznám kompletný výsledok hormonálneho profilu, výsledok spomenutého hormónu nemôžem hodnotiť.

MUDr. Katarína Starovecká