Dobrý deň, mám 37 rokov, ja aj partner sme zdraví, po ICSI 10-tich vajíčok sme mali po 5 dňoch 5 embryí vhodných na použitie. Na KET som bola 4 krát, zakaždým HCG test 0 (čo pravdepodobne svedčí o tom, že sa vôbec neuchytili). V čom môže tkvieť problém… ak sa pekne vyvíjalo toľko embryí, môžu po rozmrazení zakaždým hneď odhynúť?
Či je skôr možný nesprávny odhad termínu vkladu? Keď je aj menštruácia nepravidelná, zvykne to byť spôsobené prvou fázou, po ovulácii by mala stále nabehnúť po 14 dňoch. Keď sa vkladá 5-dňové embryo, predpokladám, že by sa malo vložiť na 5-ty deň po ovulácii, teda po neuchytení embrya by sa menštruácia mala dostaviť 9 dní po vklade. Mne zatiaľ nabehla rôzne – na 12., 13., 15. a aj až na 17-ty deň. Či môže telo reagovať na užívanie progesterónu zakaždým inak? Za Vašu odpoveď ďakujem.

Magdaléna

Dobrý deň pani Magdaléna, 

v prvom rade je dôležité zhodnotiť priebeh stimulácií, metodiky oplodňovania v laboratóriu. Bol manželovi robený test fragmentáície?

Ak dochádza k vývoju viacerých blastocýst je ideálne realizovať aj tzv. PGS predimplantačný genetický skríning embryí. Na základe takéhoto vyšetrenia je totiž potom možné zistiť, či je embryo geneticky vhodné na vklad. Vložením takto vyšetreného embrya stúpa percentuálna úspešnosť! No a záverom, kľúčom k úspechu je správne načasovanie vkladu. Na naplánovanie vkladu nie je  samotná ovulácia, či jej prebehnutie nevyhnutné, aj keď je samozrejme lepšie, keď sa u pacientky naplánuje vloženie do ovulačného cyklu. V tomto prípade je potrebné dbať na presné načasovanie celého procesu. Dôležitá je samozrejme výška a kvalita sliznice. To, kedy po neúspešnom vklade dostanete menzes ešte nemusí znamenať, že vklad bol naplánovaný zle.

V prípade, že by ste sa chceli viac poradiť, je ideálne poznať všetky vyšetrenia, ktoré Vám boli robené – ideálne na osobnej konzultácii. 

MUDr. Katarína Starovecká