Úhrady poisťovňou, cenníky

Úhrada IVF

Centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK s.r.o. má zmluvne zabezpečené vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Liečba IVF je čiastočne hradená Vašou zdravotnou poisťovňou v indikovaných prípadoch. Pacienti si čiastočne priplácajú aj na lieky používané na stimuláciu dozrievania vajíčok.
 
V súčasnosti je podľa zákona Z. č. 777/2004 Z.z. liečba IVF hradená zdravotnou poisťovňou v týchto indikáciách
1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
2. endometrióza
3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
4. sterilita s neznámou príčinou
5. zlá kvalita spermií partnera
6. imunitne podmienená sterilita
7. dedičné ochorenia a iné
Hradené sú 3 cykly umelého otehotnenia do ukončeného 39. roku veku ženy (platí pre pacientky VšZP, UNION aj Dôvera). 
 
 
Zdravotná poisťovňa UNION poskytuje naviac príspevky pri nasledovných nadštandardných výkonoch:
Mikromanipulačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 €
Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 €
Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok vo výške 900 €
Podmienkou poskytnutia čiastočnej úhrady pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií, ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok s centrami AR.

 

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Presný rozpis doplatkov aj s vysvetlením Vám radi poskytneme priamo v Sanatóriu Helios SK. Pred začatím stimulácie budete v každom prípade vedieť, akú časť nákladov Vám bude hradiť Vaša zdravotná poisťovňa a koľko si budete za liečbu priplácať.

Sanatórium Helios SK s.r.o. má zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB