Prevádzka Sanatória Helios prebieha bez obmedzení

Prevádzka Sanatória Helios prebieha bez obmedzení

Vážené pacientky, prevádzka všetkých kliník skupiny Sanatórium Helios ostáva bez obmedzení. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v plnom rozsahu. Termín Vašej konzultácie ostáva PLATNÝ. Pacientov prosíme o dodržiavanie pravidla R-O-R – (nasadené rúško s prekrytím úst...
COVID-19 a mimoriadne opatrenia

COVID-19 a mimoriadne opatrenia

​Vážení pacienti, s radosťou Vám oznamujeme, že súčasná epidemiologická situácia na Slovensku je priaznivá a všetky zariadenia Sanatória Helios poskytujú zdravotnú starostlivosť. Naša prevádzka prebieha naďalej podľa aktuálne platných mimoriadnych opatrení. Záleží nám...