Vitajte na stránke spoločnosti SANATÓRIUM Helios Žilina

Zdravotnícke zariadenie gynekologickej ambulancie poskytuje klientkam odbornú a komplexnú starostlivosť v odboroch:

– gynekológia a pôrodníctvo

– ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Objednávanie klientov

Sestra / spojovateľka: +421 41 564 34 00

Informačný e-mail: info@sanatoriumhelioszilina.sk

Gynekologická ambulancia “MUDr. Pavol Veselý – gynekológ, s.r.o.” sa nachádza na Kysuckej ceste v širšom centre Žiliny s adresou Kysucká 3, 010 01 Žilina. Je situovaná na druhom poschodí budovy INFORAMA, s výbornou dostupnosťou MHD a SAD so státím priamo pred budovou. V dostupnosti 100 m je možné bezproblémové parkovanie.

Poskytovateľ: MUDr. Pavol Veselý – gynekológ, s.r.o. , Andreja Žarnova 1881/36, 01001 Žilina,  IČO: 36433144 DIČ: 2022045355

Odborný zástupca: MUDr. Lívia Jaššová, MUDr. Pavol Veselý

Lekár: MUDr. Dušan Jamriška

Identifikátor: 65-36433144-A0001

Druh zariadenia: gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Odborné zameranie: gynekológia a pôrodníctvo

 

CHARAKTERISTIKA AMBULANCIE

Zdravotnícke zariadenie gynekologickej ambulancie poskytuje klientkam odbornú a komplexnú starostlivosť v odboroch:

– gynekológia a pôrodníctvo

– ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

O zdravotný stav klientok sa stará tím lekárov a sestier, ktorí sa pravidelne vzdelávajú a zúčastňujú seminárov a konferencií s cieľom zabezpečiť starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami v predmetnej medicínskej oblasti.

V snahe v čo najväčšiu ústretovosť k potrebám klientok Gynekologickej ambulancie, Kysucká 3, 010 01 Žilina spolupracujeme s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina, Univerzitnou nemocnicou Martin, Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca, ambulanciou pre- natálnej ultrazvukovej diagnostiky PRENATAL, s.r.o. Žilina, Uro-gynekologickou ambulanciou v Žiline, ale aj s inými zdravotníckymi zariadeniami po celom Slovensku.

NA AMBULANCII VYKONÁVAME
1. Primárnu gynekologickú starostlivosť

– diagnostika a liečba akútnych stavov (zápaly, výtoky, bolesti, nepravidelnosti krvácania, problémy s otehotnením, nálezy na prsníkoch, atď.)

– príprava pacientok na operačné výkony, sterilizáciu, umelé prerušenie gravidity a následná pooperačná starostlivosť

– drobné operačné výkony, extrakcie stehov, punkcie cýst, odstránenie drobných výrastkov

– príprava návrhov na kúpeľnú liečbu

2. Preventívne gynekologické prehliadky od 18. roku veku

– vykonávané 1x ročne

– preventívna gynekologická prehliadka zahŕňa kompletné gynekologické vyšetrenie v zrkadlách s odberom onkocytológie z krčka maternice na sklíčko alebo metódou LBC a následne palpačné vyšetrenie malej panvy

– ultrazvukové vyšetrenie orgánov malej panvy vaginálnou alebo abdominálnou sondou

– palpačné vyšetrenie prsníkov a zabezpečenie sonografického a mamografického vyšetrenia prsníkov

3. Vedenie poradne pre tehotné

– diagnostika tehotnosti a záchyt rizikových faktorov pre patologický priebeh gravidity

– sledovanie normálnej aj rizikovej tehotnosti

– kompletný odber krvi na laboratórne vyšetrenia:

• hematologické

• biochemické

• vyšetrenia protilátok

• krvnej skupiny

• HIV

• toxoplazmózy

• rubeoly

• syfilisu

• genetické vyšetrenia

– ultrazvukové sledovanie tehotnosti s vyšetrovaním prietokov krvi u plodu na posúdenie životaschopnosti plodu

– poradenstvo v šestonedelí a pri problémoch s laktáciou

4. Dispenzárne kontroly

– predrakovinové ochorenia krčka maternice – odber onkocytológie, HPV typizácia

– nezhubné nádory maternice (myómy) nádory vaječníkov

– endometrióza

– rodinná záťaž (napr.: prítomnosť rakoviny prsníkov u sestry alebo matky)

– sledovanie pacientiek užívajúcich antikoncepciu a hormonálnu substitučnú liečbu

 

5. Antikoncepčné úkony

– poradenstvo s výberom antikoncepcie

– odbery krvi

– ordinácia antikoncepčných prípravkov a voľba vhodnej formy antikoncepcie:

• tabletky

• náplaste

• implantáty

• krúžky

• hormonálne i nehormonálne vnútromaternicové telieska

• sterilizácia

– zavádzanie a odstraňovanie hormonálnych aj mechanických teliesok

– dispenzárne kontroly počas antikoncepcie

– konzultácie počas užívania antikoncepcie v prípade ťažkostí

6. Hormonálnu liečbu v období prechodu (klimaktériu)

– hodnotenie krvných parametrov

– ordinácia liekov

– kompletné poradenstvo pre pacientky v klimaktériu

7. Reprodukčnú medicínu

– diagnostika a liečba sterility:

• folikulometria

• vyšetrenie hormonálneho profilu – AMH (anti-Müllerian hormon = indikátor ovariálnej rezervy)

• laboratórna diagnostika funkcie štítnej žľazy

• hyperprolaktinémie

• hyperandrogénnych stavov

• indukcia ovulácie

• zaistenie operačnej diagnostiky a liečby (hysteroskopia, laparo-skopia, chromopertubácia)

– spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie v Martine i v Žiline

8. Liečbu zápalových ochorení genitálu

– diagnostika a liečba:

• zápalov malej panvy

• sexuálne prenosných ochorení

• zápalov pošvy a močových ciest s možnosťou mikroskopického vyšetrenia a odoslaním vzoriek do laboratória

– vakcinácia proti HPV vírusom

KONTAKTNÝ FORMULÁR PRE OBJEDNANIE DO GYNEKOLOGICKEJ AMBULANCIE ŽILINA