S radosťou vám oznamujeme, že naše partnerské centrum SANATORIUM Helios v Brne ako prvé a doposiaľ jediné centrum asistovanej reprodukcie v Českej republike a na Slovensku získalo akreditáciu spoločnosti Global Clinic Rating.
Global Clinic Rating sa zaoberá celosvetovým porovnávaním kvality zdravotníckych zariadení.

Táto akreditácia predstavuje oficiálne expertné hodnotenie kliniky. Preukazuje splnenie vysokej úrovne odbornosti, technologického vybavenia, kvality poskytovaných služieb a odozvy od pacientov. Akreditácia je umožnená výlučne klinikám s preverenými vysoko nadpriemernými výsledkami, ktoré sú dosahované dlhodobo.

O akreditáciu podľa noriem EN ISO 15 189 a GCR sa usilujú aj slovenské centrá Sanatória Helios.

Sanatorium Helios v Brne patrí dlhodobo medzi najlepšie kliniky na svete. Toto umiestnenie je však na samotnej akreditácii nezávislé. 
Pozrite sa na celosvetové porovnanie kliník v odbore asistovanej reprodukcie

www.gcr.org