Chceme Vám veľmi poďakovať za odbornú pomoc a asistenciu, ktorej výsledkom je náš nádherný syn. Vďaka Bohu za medicínu a odborníkov, ktorých tu máme.