Prováděná vyšetření – ultrazvuková diagnostika

1. Ultrazvuková diagnostika v gynekologii:
umožňuje vyšetření orgánů malé pánve pomocí vaginální či abdominální sondy. Vyšetření je šetrné a nebolestivé, provádí se u pacientek vleže s vyprázdněným močovým měchýřem. Ultrazvukové vyšetření slouží k diagnostice nemocí dělohy, vaječníků, vejcovodů (k vyloučení mimoděložního těhotenství, zánětů vaječníků a vejcovodů, k monitoringu léčby v programu IVF, diagnostice nádorů v malé pánvi atd.)

2. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství:
využívá se k samotné diagnostice gravidity a její četnosti, vývoje těhotenství a diagnostice potratu, dále v rámci screeningového programu vyhledávání vrozených vývojových vad plodu (I., II., III. UZ screening viz prenatální diagnostika).
Mimo screeningová vyšetření sledujeme vitalitu plodu, jeho růst, průtoky krve v pupečníku a hlavičce (ke zjištění možného nedostatečného zásobení plodu živinami a kyslíkem), množství plodové vody, polohu a tvar placenty, délku děložního čípku (k vyloučení hrozícího předčasného porodu).
Vyšetření v těhotenství se provádí  u  pacientky vleže na zádech do 12. týdne těhotenství vaginální sondou, později  břišní sondou. Při měření délky děložního hrdla je pacientka vyšetřena vaginální sondou.

3. Ultrazvukové vyšetření srdce plodu:
Asi 7 novorozenců z 1000 živě narozených má vrozenou srdeční vadu. Na Moravě to představuje 250 novorozenců se srdeční vadou ročně.
Samotné srdeční vady neznamenají zaostávání růstu plodu, nevyvolají ani předčasný porod. Novorozenci s těžkými srdečními vadami mají normální porodní hmotnost a jsou narozeni v termínu. Jedinou dosud známou možností jejich diagnostiky je kvalifikované ultrazvukové vyšetření srdce plodu, nejlépe dětským kardiologem, který má se srdečními vadami největší zkušenosti.

Optimální období pro vyšetření srdce plodu je mezi 20. – 22. týdnem těhotenství. Srdeční vady vznikají již v prvních týdnech těhotenství, ale jejich ultrazvuková diagnostika je omezena velikostí srdce plodu v časnějším stádiu těhotenství. Vyšetření po 22. týdnu je rovněž možné, ale je již omezené vzhledem k dalšímu vývoji kostry plodu.

Význam ultrazvukového vyšetření srdce ve 20. týdnu těhotenství:
– některé srdeční vady lze léčit již před narozením plodu
– můžeme se dostatečně připravit na porod novorozence s vadou srdce, budeme o tom vědět přesně, léčba bude včasná a cílená
– při zjištění těžké srdeční vady  s nepříznivou prognózou se mohou rodiče do 24. týdne gravidity rozhodnout těhotenství ukončit
více informací o prenatální kardiologii zde

4. 3D, 4D Ultrazvuk
Jako třetí pracoviště v České republice a jako první privátní zařízení má Sanatorium Helios k dispozici nejmodernější trojrozměrný ultrazvuk GE Voluson 730.

Kdy je vhodné 3D, 4D záznam provádět?
Nejvhodnější je záznam plodu mezi 20. – 26. týdnem těhotenství. Kvalita záznamu je ovlivněna polohou plodu a polohou placenty, množstvím plodové vody a konstitucí pacientky.

V období okolo 20. týdne gravidity se kromě viditelnosti celého plodu trojrozměrně provádí i kompletní vyšetření plodu na přítomnost přímých či nepřímých znaků vrozených vývojových vad.

V období 20. – 26. týdne gravidity lze pozorovat trojrozměrně části plodu a detailně jeho obličej (zaměření na rozštěpové vady a vady končetin).

Po 26. týdnu je kvalita vyšetření omezena velikostí plodu a zmenšeného volného prostoru (plodové vody). Kvalita záznamu je individuální.

Ze 3D a 4D ultrazvukového vyšetření lze pořídit fotografii či DVD záznam.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB