Podrobná analýza spermií nám umožňuje výber optimálnej metódy na oplodnenie vajíčok.

Oplodnenie môže prebehnúť dvoma rôznymi metódami – klasickou metódou oplodnenia a metódou ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie).

Samovoľné oplodnenie v skúmavke

Klasická metóda oplodnenia sa robí v prípade splnenia parametrov pre normálny spermiogram a vylúčenie prítomnosti autoprotilátok metódou IBT. Prebieha pridaním určitej koncentrácie spermií do špeciálneho oplodňovacieho média s oocytmi a ich spoločnou inkubáciou – jedná sa o tzv. „samovoľné oplodnenie v skúmavke“.

ICSI (= intracytoplazmatická injekcia spermie)

V prípade, že sú parametre spermiogramu nedostačujúce, pri nízkom počte alebo nízkej kvalite získaných oocytov, pokiaľ sa jedná o imunologický faktor neplodnosti, u pacientov  ktorých embryá majú byť vyšetrené PCR/aCGH metódou, je nutné pristúpiť k oplodneniu metódou ICSI.

ICSI je mikromanipulačná metóda, pri ktorej embryológ pomocou mikropipety vpraví spermiu priamo do vajíčka. Celý proces sa robí pomocou mikromanipulátoru pod kontrolou mikroskopu.

Mikromanipulátor je prístroj, ktorý prevádza pomerne hrubé pohyby ruky na jemné miniatúrne pohyby. V tomto prístroji je upevnená tzv. „holdingová“ pipeta, ktorou sa pridržuje vajíčko a užšia ICSI pipeta, ktorou je nasatá jediná spermia spĺňajúca všetky dôležité parametre a vpravená do zrelého vajíčka.

Pred samotnou metódou ICSI môžu byť spermie vybrané na základe ich funkčných vlastností metódou PICSI alebo pri veľmi veľkom zväčšení metódou IMSI.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top