Dobrý deň, je možnosť vo Vašom centre v KE odber vzorky ejakulátu do nespermicídneho kondómu? Ako správne skladovať vzorku pri prevoze k Vám? Ďakujem.

Martin

Dobrý deň, v ideálnom prípade je vzorka ejakulátu odobraná pacientom v odberovej miestnosti Sanatória Helios. K odberu je poskytnutý sterilný kontajner, na to určený a označený lepiacim štítkom s menom, priezviskom a rodným číslom. Odber do kondómu sa neodporúča.
Pri odbere mimo Sanatória Helios musí byť vzorka pacientom dopravená do laboratória do 1 hodiny po odbere a v takých podmienkach, aby jej teplota neklesla pod 30 °C.  Vzorka musí byť označená štítkom s menom a rodným číslom alebo dátumom narodenia pacienta.

RNDr. Ivana Necelová – andrológ