MUDr. Dušan Jamriška

Gynekológ

  • 1976 – ukončené štúdium na JLF UK v Martine (všeobecné lekárstvo)
  • 1985 – atestácia gynekológia a pôrodníctvo I.
  • 1999 – atestácia gynekológia a pôrodníctvo II.
  • špecializácia ILF Bratislava – onkocytológia, medicína trópov a subtrópov

Študijné pobyty:

  • 1981 – L´hôpital Boucicaut, Paríž, Francúzsko

 

  • 1976-1982 – Univerzitná nemocnica v Martine (gynekológ – pôrodník)
  • 1982-1986 – Hospital Regional de Djerba, Tunis (gynekológ – pôrodník expert)
  • 1986-2009 – Univerzitná nemocnica v Martine (gynekológ – pôrodník)
  • Od roku 2005 – Sanatórium Helios SK s.r.o. v Martine (gynekológ)
  • Od roku 2009 – Gynekologická ambulancia v Žiline (gynekológ)