Mgr. Tatiana Košarišťanová

Vedúca embryologického laboratória

  • 1997 – ukončené štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor biológia – genetika
  • 2001 – získanie špeciálnej skúšky v odbore Vyšetrovacie metódy v lekárskej imunológii

 

  • 1997- 2005 – laborant na Oddelení klinickej imunológie a alergológie v UNM v Martine
  • Od r. 2005 – embryologický laborant v Sanatóriu Helios SK s.r.o. Martin
  • Od roku 2009 – vedúci embryológ v Sanatóriu Helios SK s.r.o. Martin