Mgr. Jana Mikulová

Vedúca koordinátorka

  • 1996 – ukončené magisterské štúdium na JLF UK v Martine (ošetrovateľstvo, zdravotnícky manažment)

 

  • 1996 – 2004 – UN v Martine, vedúca odboru personálnych záležitostí
  • Od roku 2005 – Sanatórium Helios SK s.r.o. v Martine (koordinátorka IVF)
  • Od roku 2013 – Sanatórium Helios SK s.r.o. v Martine (vedúca koordinátorka IVF)