Konferencie

Dňa 21-22.9.2012 organizovalo Sanatórium Helios SK s.r.o. v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou a Sekciou reprodukčnej medicíny KONFERENCIU REPRODUKČNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou.