Program darcovstva vajíčok je určený ženám, ktoré:

  • Neprodukujú žiadne vlastné vajíčka, prípadne len malý počet. Ide o ženy, u ktorých neprišlo k správnemu vývoju vaječníkov, ženy postihnuté predčasným ovariálnym zlyhaním alebo staršie ženy v období menopauzy.
  • Produkujú nekvalitné vajíčka. Takéto vajíčka nie sú schopné oplodnenia, prípadne embryá z nich vzniknuté sa  v priebehu kultivácie zastavia vo vývoji. Do tejto skupiny patria zvyčajne ženy staršie ako 40 rokov a ženy, ktoré opakovane podstúpili neúspešné IVF cykly s vlastnými vajíčkami.
  • Sú prenášačkami dedičného ochorenia. Na základe genetického vyšetrenia boli žene zistené niektoré z chromozomálnych aberácií (zmena štruktúry, prípadne počtu chromozómov) alebo monogénnych ochorení, ktoré môžu byť prenesené na potomka.
  • Podstúpili operačný výkon, behom ktorého im boli odstránené oba vaječníky.
  • Prekonali niektoré druhy chemo- alebo rádioterapie.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top