Komu je určené

Program darcovstva vajíčok je určený ženám, ktoré:
 Neprodukujú žiadne vlastné vajíčka, prípadne len malý počet. Ide o ženy, u ktorých neprišlo k správnemu vývoju vaječníkov, ženy postihnuté predčasným ovariálnym zlyhaním alebo staršie ženy v období menopauzy.
– Produkujú nekvalitné vajíčka. Takéto vajíčka nie sú schopné oplodnenia, prípadne embryá z nich vzniknuté sa  v priebehu kultivácie zastavia vo vývoji. Do tejto skupiny patria zvyčajne ženy staršie ako 40 rokov a ženy, ktoré opakovane podstúpili neúspešné IVF cykly s vlastnými vajíčkami.
– Sú prenášačkami dedičného ochorenia. Na základe genetického vyšetrenia boli žene zistené niektoré z chromozomálnych aberácií (zmena štruktúry, prípadne počtu chromozómov) alebo monogénnych ochorení, ktoré môžu byť prenesené na potomka.
– Podstúpili operačný výkon, behom ktorého im boli odstránené oba vaječníky.
– Prekonali niektoré druhy chemo- alebo rádioterapie.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB