Komu je určené

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie značne obmedzil oproti minulosti použitie spermií darcu.
Používajú sa v prípade, že pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo pokiaľ je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB