Kryoembryotransfer

Kryoembryotransfer (KET)
Kryokonzervácia (zamrazenie) je šetrný spôsob uchovania embryí v špeciálnych kryokontajneroch s tekutým dusíkom pri teplote -196 °C.
Centrum asistovanej reprodukcie Sanatória Helios využíva na mrazenie embryí metódy vitrifikácie už od roku 2007. V súčasnej dobe vďaka spolupráci so spoločnosťou Genea používame už 3. generáciu vitrifikačných metód. Dlhodobo dosahujeme u KETov rovnakú úspešnosť, ako u čerstvých transferov, teda viac ako 50% tehotných pacientok. Pri KETe taktiež zavádzame iba jedno embryo, aby sme zvýšili šancu na tehotenstvo.
Vďaka tomuto rýchlemu spôsobu mrazenia – vitrifikácie – nedochádza k rozsiahlemu poškodeniu tkanív embrya pri tvorbe ľadových kryštálov.
 Kedy sa embryá mrazia (vitrifikujú)?
 – keď máme viac ako 1 embryo vhodnej kvality
 – pri niektorých PGD vyšetreniach
 – pokiaľ zo zdravotných dôvodov nie je doporučený čerstvý transfer (OHSS, polyp, atď.)
 – uchovať embryá je možné aj pred rádioterapiou alebo chemoterapiou, kedy hrozí poškodenie zárodočných buniek s následnou poruchou plodnosti.
Pred kryoembryotransferom je nutné objednať sa na kontrolný ultrazvuk, ktorý sa štandardne robí 14. deň cyklu, v ten deň absolvujete aj pohovor s pracovníkmi embryológie (účasť oboch partnerov je nutná). Pokiaľ lekár neurčí vhodnosť uskutočnenia embryotransferu inak, je KET spravený 19. deň cyklu.
V deň kryoembryotransferu ráno dostanete informáciu o stave rozmrazeného embrya a čase uskutočnenia KETu. Tento výkon nie je hradený zdravotnou poisťovňou.
Ukončenie kryokonzervácie embryí
Žiadosť o ukončenie kryokonzervácie vašich embryí si môžete stiahnuť tu.
Po vyplnení „podpis oboch partnerov“ a OVERENÍ U NOTÁRA, prosíme, zašlite na adresu Sanatória Helios – Sanatórium Helios SK s.r.o., D. Michaelliho 2, 036 01 Martin.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO CRM BB