Dobrý deň, mám čerstvých 30 rokov, absolvovala som svoje 1. IVF. Mala som krátky protokol s Gonalom (150IU/deň), reagovala som veľmi dobre. Odobratých 8 vajíčok zrelých, 7 sa oplodnilo ISCI avšak na ET 5. deň mi ostala len jedna včasná blastocysta, ktorú mi aj vkladali (ET skončil negatívne ) a 3 moruly, ktoré nechali do 6. dňa kultivovať a prežila jedna – pekná blastocysta, ale kvalitatívne vraj B. 24.9. mám plánovaný KET. Myslíte, že je šanca na tehotenstvo so zdravým bábätkom – aj keď sa embryá slabo delili a vlastne blastocysta bola až na 6. deň? Partner mal azoospermiu, po liečbe Clostylbegitom takmer normospermia (len znížená mortilita o 2% ) – stav je však vždy len na pár mesiacov. Je blastocysta, ktorá je 1 deň pozadu zdravá? Ďakujem

Mária

Dobrý deň, ak sa embryo delilo správne a bolo správne zhodnotené embryológom ako vhodné na kryoprezerváciu a následný kryoembryotransfer, tak je dobrá šanca, že dôjde aj k jeho uhniezdeniu v maternici. Percentuálna úspešnosť kryoembryotransferu je rozdielna v rôznych centrách. Bežne transferujeme aj v našich centrách embryá po 6. dňovej kultivácii, ale musia byť správne zhodnotené. To či je geneticky správne, teda euploidné, so správnym počtom a štruktúrou chromozómov sa v kultivácii nedá zistiť. Takúto informáciu pred zavedením embrya do maternice by ste získali len predimplantačným genetickým testovaním embrya PGT. 

Nepoznám Vašu anamnézu, výsledky vyšetrení, ale zvyčajne mladým ženám okolo 30 rokov doporučujeme dlhý stimulačný protokol, použitím preparátov, ktoré obsahujú aj dostatočné množstvo LH, čo Gonal neobsahuje. Určením správneho typu protokolu s vhodnými preparátmi je možné ovplyvniť počet získaných zrelých vajíčok a následnou separáciou spermií a kvalitnou kultiváciou v inkubátoroch so zabudovaným Time-lapse systémom. Potom je väčšia šanca na zisk väčšieho počtu kvalitných embryí v štádiu blastocysty už 5. deň kultivácie. 

MUDr. Peter Hladký