Iveta Jamrišková

 Vedúca sestra

  • 1986 – ukončené štúdium na SZŠ v Martine (detská sestra)
  • 1998 – ukončené štúdium na SZŠ v Martine (diplomovaná operačná sestra)

 

  • 1986 – 1988 – UN v Martine, gynekologicko – pôrodnícka klinika (sestra)
  • 1989 – 1991 – Detské jasle v Martine (detská sestra)
  • 1991 – 2005 – UN v Martine, očná klinika (inštrumentárka)
  • Od roku 2005 – Sanatórium Helios SK s.r.o. v Martine (sestra)
  • Od roku 2007 – Sanatórium Helios SK s.r.o. v Martine (vedúca sestra)