Dobrý deň,

na imunologickom vyšetrení mi vyšlo všetko v poriadku (aj cytotoxicita NK buniek v norme), až na hraničné hodnoty NK buniek v periférnej krvi (namiesto max 19 bolo 19,8) a odporučili mi počas cyklu s vkladom absolvovať podanie infúzie s intralipidmi. Môj lekár má na to názor, že pri takto malej odchýlke to nemá zmysel absolvovať nakoľko všetko ostatné je v poriadku. Absolvovala som už 6 vkladov bez úspechu, aj napriek tomu, že mi boli podávané infúzie intralipidov. Má zmysel aj pri ďalších pokusoch v tom pokračovať, alebo je to len strata času?

Emília

Milá Emília,

ani ja si nemyslím, že by infúzie intralipidov mali pre vás nejaký zásadný význam v zvýšení úspešnosti. Ak ste mali už 6 vkladov, príčinu neúspechu treba hľadať niekde inde. Na našom pracovisku vždy používame predĺženú kultiváciu a embryá transferujeme až v štádiu blastocysty. Dôležitá je samozrejme metodika oplodňovania zvolená podľa výsledku testu integrity DNA  spermií. Úspešnosť je tiež podstatne vyššia ak sa použije tzv. PGT na zistenie genetickej výbavy vkladaného embrya. Ak máte záujem radi Vám ponúkneme nezáväznú konzultáciu s odporučením ďalšieho postupu na našej klinike.

MUDr. Katarína Starovecká