Darovanie spermií je obojstranne anonymné.

Optimálny darca spermií pre vybraný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníku, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vyberaný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.

Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky

  • Vek 19-35 rokov.
  • Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.
  • Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču.
  • Splnenie prísnych kritérií spermiogramu.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top