Informácie pre príjemcov

Darovanie spermií je obojstranne anonymné.
Optimálny darca spermií pre vybraný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníku, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vyberaný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov.
Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky:
– Vek 19-35 rokov.
– Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.
– Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču.
– Splnenie prísnych kritérií spermiogramu.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB