FISH

Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH):
molekulárno-cytogenetická metóda, ktorá umožňuje odhaliť početné alebo štrukturálne zmeny chromozómov vďaka využitiu farebných značiek. Nafarbiť sa dajú celé chromozómy alebo ich konkrétne časti – teda úseky DNA. Ako farbivo sa používajú tzv. fluorochrómy. Výsledok je potom hodnotený vo fluorescenčnom mikroskope. V rámci PGD sú analyzované chromozómy 13, 18, 21 a pohlavné chromozómy X a Y.
FISH
Obr. 1. Ilustruje tri bunky s normálnym 
počtom vyšetrovaných chromozómov
 
FISH
Obr. 2. Jedna bunka s nadpočetným
chromozómom Y a 18
Ako sa PGS – FISH realizuje?
PGS- FISH je viazané na umelé oplodnenie (IVF).
Po odbere vajíčok, ich oplodnení a po 5-6 dňovej kultivácii, je na vhodných embryách zrealizovaná biopsia (je odobraných niekoľko buniek) – viď video na YouTube
Odbioptované bunky sú potom testované – výsledok vyšetrenia je známy asi po 4. hodinách, tzn. že je možné zrealizovať čerstvý embryotransfer. Ostatné embryá je ale možné zamraziť a v niektorom ďalšom cykle je zrealizovaný kryoembryotransfer.
Metódy PGD/PGS v Sanatóriu Helios dlhodobo zvyšujú úspešnosť o viac ako 30% – šanca na otehotnenie je teda až 75% pri jednom transfere jedného vyšetreného embrya.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB