Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH)

molekulárno-cytogenetická metóda, ktorá umožňuje odhaliť početné alebo štrukturálne zmeny chromozómov vďaka využitiu farebných značiek. Nafarbiť sa dajú celé chromozómy alebo ich konkrétne časti – teda úseky DNA. Ako farbivo sa používajú tzv. fluorochrómy. Výsledok je potom hodnotený vo fluorescenčnom mikroskope. V rámci PGD sú analyzované chromozómy 13, 18, 21 a pohlavné chromozómy X a Y.

Ako sa PGS – FISH realizuje?

PGS- FISH je viazané na umelé oplodnenie (IVF).

Po odbere vajíčok, ich oplodnení a po 5-6 dňovej kultivácii, je na vhodných embryách zrealizovaná biopsia (je odobraných niekoľko buniek).

Odbioptované bunky sú potom testované – výsledok vyšetrenia je známy asi po 4. hodinách, tzn. že je možné zrealizovať čerstvý embryotransfer. Ostatné embryá je ale možné zamraziť a v niektorom ďalšom cykle je zrealizovaný kryoembryotransfer.

Video biopsie blastocysty.

Metódy PGD/PGS v Sanatóriu Helios dlhodobo zvyšujú úspešnosť o viac ako 30% – šanca na otehotnenie je teda až 75% pri jednom transfere jedného vyšetreného embrya.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
Scroll to Top