Článok MUDr. Krajkoviča z časopisu Gynekologie a porodnictví – z jeho vystúpenia na konferencii ČGPS ČLS a SLS