S radosťou a rešpektom blahoželáme pánovi MUDr. Dušanovi Jamriškovi z nášho centra Sanatórium Helios SK v Martine k úspešnému zloženiu špecializačnej atestačnej skúšky z Reprodukčnej medicíny.

Sme toho názoru, že z hľadiska odbornosti by všetky IVF centrá, mali byť vedené lekárom s atestáciou nielen z Gynekológie, ale aj z Reprodukčnej medicíny.

Túto významnú špecializačnú atestáciu zvyčajne môžu zložiť kandidáti až po dlhoročnej praxi v obore. Pre pána doktora je táto atestácia už niekoľká v poradí. Okrem atestácie z Gynekológie a Pôrodníctva prvého a druhého stupňa preukázal vysokú odbornosť tiež v špecializácii Onkocytológia a Medicína trópov a subtrópov.

Prajeme pánovi doktorovi mnoho ďalších akademických úspechov i spokojných pacientov.