« späť
  / IVF a neplodnosť / Ako vybrať to pravé centrum asistovanej reprodukcie
 

Ako vybrať to pravé centrum asistovanej reprodukcie

Rozhodnúť sa ísť cestou asistovanej reprodukcie za počatím vlastného dieťaťa je jedným z najemocionálnejších zážitkov v živote muža a ženy. Preto by vaša voľba kliniky mala byť správna a dobre uvážená. Aby ste mali možnosť vybrať si správne, ponúkame vám fakty na zamyslenie.


Nerozhodujte sa len emocionálne, ale aj vedecky
Vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve s austrálskou klinikou Genea, ktorá je nie len najúspešnejšou IVF klinikou na svete, ale aj svetovým lídrom vo výskume a vývoji metód a techník asistovanej reprodukcie, sme v Sanatóriu Helios o krok vpred oproti ostatným centrám na Slovensku. Genea každoročne investuje obrovské prostriedky a úsilie do výskumu a vývoja. Fakty hovoria za všetko. Viac ako 600 kliník na celom svete, vrátane Slovenska, kultivuje embryá v inkubátoroch a médiách vyvinutých klinikou Genea. Genea bola prvou klinikou na svete, ktorá úspešne zaviedla preimplantačnú genetickú diagnostiku (PGD) na 5-denných embryách. Teraz je najúspešnejšou PGD klinikou na svete. Embryológovia robiaci PGD v Sanatóriu Helios boli vyškolení odborníkmi na PGD priamo v austrálskom Sydney. (viac informácií o spolupráci s Geneou nájdete tu)
 
Vstupné vyšetrenie
K základným vyšetreniam už dávno nepatrí iba spermiogram a hormonálny profil. V Sanatóriu Helios robíme u partnera komplexné vyšetrenie kvality spermií, vrátane testu integrity DNA a testu autoprotilátok proti spermiám. U partnerky potom imunologické vyšetrenia. Ponúkame tiež služby klinického genetika. V indikovaných prípadoch je u partnerov vykonané genetické vyšetrenie z periférnej krvi – karyotyp alebo ďalšie genetické vyšetrenia. Tieto komplexné vyšetrenia nám potom umožnia správnu voľbu metódy na oplodnenie vajíčok, prípadne indikujú nutnosť PGD vyšetrenia (viac o vstupných vyšetreniach nájdete tu)
 
Voľba metódy pre oplodnenie vajíčok
Keďže sú všetky diagnostické vyšetrenia na spermiách robené podľa štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), umožňuje nám výsledok spermiogramu výber optimálnej metódy pre oplodnenie vajíčok. Ak spermiogram spĺňa kritériá pre normospermiu, dávame prednosť prirodzenejšej, tzv. klasickej metóde oplodnenia. V prípade patológií v spermiograme volíme oplodnenie metódou ICSI  - pomocou mikromanipulátoru vpravíme jednu spermiu priamo do vajíčka. Ak objavíme zníženú integritu u DNA spermií, volíme metódu PICSI. Táto metóda je tiež ponúkaná v prípadoch, kedy zlyhá ICSI, alebo má pacientka v anamnéze prerušené tehotenstvo. Ďalšou možnosťou ako vybrať spermie na oplodnenie je metóda IMSI.
Pokiaľ nie sú v ejakuláte nájdené žiadne spermie, je zvolená metóda TESE (mikrochirurgický odber testikulárneho tkaniva zo semenníku). V prípade zlyhania všetkých dostupných metód je možné použiť na oplodnenie vajíčok partnerky spermie od darcu alebo odobrané vajíčka zamraziť. (viac o metódach tu)
 
Predĺžená kultivácia
V snahe redukovať viacnásobné tehotenstvá a jeho riziká sa postupne znižuje počet transferovaných embryí. Je však potrebné vybrať embryá čo najkvalitnejšie, s predpokladanou dobrou životaschopnosťou – tá je spoľahlivejšie predvídaná pri dostatočne dlhej kultivácii (do 5.-6. dňa).  To však dovoľuje iba zavedenie sekvenčných médií a vhodných kultivačných podmienok. Vďaka kvalitnej predĺženej kultivácii si potom môžeme s rovnakou úspešnosťou dovoliť zavádzať len jedno embryo (tzv. single embryo transfer) a vyšetrovať embryá efektívnejšie pomocou metód PGD 5. a 6. deň kultivácie – v štádiu blastocysty). (viac o predĺženej kultivácii tu)
 
Mrazenie embryí a vajíčok
V Sanatóriu Helios využívame na mrazenie embryí metódy vitrifikácie už od roku 2007. Vďaka tomuto spôsobu mrazenia nedochádza k rozsiahlemu poškodeniu tkanív embrya pri tvorbe ľadových kryštálov, čo výrazne zvyšuje úspešnosť kryoembryotransferov. V Sanatóriu Helios sme v roku 2010 zaviedli novú metódu mrazenia embryí – tzv. Cryotop vitrifikáciu, označovanú tiež ako „ultra-rapid freezing“. Metóda Cryotop vitrifikácie nám úspešne umožňuje mraziť nie len embryá, ale aj vajíčka, čo bolo v minulosti veľmi komplikované. (viac o metódach vitrifikácie tu)
 
Úspešnosť
Od začiatku roku 2011 striktne zavádzame iba 1 embryo a aj napriek tomu celková úspešnosť tehotenstiev po čerstvom transfere v priemere neklesla pod 50%. Od doby, kedy sme začali používať na mrazenie embryí metódu Cryotop vitrifikácie (r.2007), je úspešnosť kryoembryotransferov porovnateľná s úspešnosťou po čerstvom transfere. Aj to výrazne zvyšuje celkovú úspešnosť cyklov – za predpokladu, že rozdelíme 2 kvalitné embryá do 2 transferov, stúpa šanca na tehotenstvo na viac ako 75% už v jednom cykle. Na dosiahnutie tehotenstva teda väčšina pacientiek potrebuje menej ako 3 embryotransfery (=štatisticky 1 IVF cyklus, keďže v priemere získavame 3 kvalitné embryá v jednom IVF cykle). S využitím techník PGD rastie úspešnosť priemerne viac ako o 15%, šanca je teda 65% už pri zavedení jedného čerstvého embrya. (viac o našich výsledkoch tu)
 
Techniky PGD (preimplantačnej genetickej diagnostiky)
Ako prvý na Slovensku sme začali realizovať preimplantačnú genetickú diagnostiku na 5-6 dňových embryách – blastocystách. Hlavná výhoda biopsie blastocýst spočíva v tom, že na rozdiel od biopsie trojdenných embryí, kedy je možné vyšetriť iba 1-2 bunky, získame biopsiou 5. (6. deň) viac kvalitného materiálu (3-6 buniek) potrebného k vyšetreniu – tým je vyšetrenie presnejšie. 
Všeobecne sú na PGD využívané dva postupy – na úrovni chromozómov (FISH, aCGH) a na úrovni génov (PCR). Technika FISH je indikovaná v prípade, kedy je pacientka vyššieho veku, opakovane potratila alebo sú zistené chromozómové prestavby – translokácie. Metódy FISH a aCGH umožňujú nájsť poruchy v počte a stavbe chromozómov, ktoré by mohli viesť k vzniku vrodených vývojových vád a iných ochorení. Použitie PGD metód zvyšuje šancu na otehotnenie až na 65% po zavedení jedného embrya.
Metóda PCR slúži k analýze konkrétneho – v rodine zisteného – monogénneho ochorenia (napr. Huntingtonova chorea, cystická fibróza, polycystické ľadviny, tuberózna skleróza a mnoho ďalších) – vyšetrením a zavedením zdravého embrya predídeme ďalšiemu dedičnému prenášaniu i veľmi závažných a ťažko liečiteľných chorôb na potomstvo. (viac informácií o PGD tu)
 
 
Komplexná starostlivosť o pacienta 
Okrem bežných gynekologických ambulancií ponúkame aj špecializované ambulancie - ultrazvukovú a prenatálnu diagnostiku. Robíme tiež operatívnu liečbu – konizácie, dilatácie, hysteroskopie, revízie dutiny maternice, a iné (viac informácií o gynekologických operáciách tu).
 
Veríme, že informácie na našich webových stránkach budú pre vás užitočné. Pokiaľ máte po ich prezretí pocit, že by Sanatórium Helios mohla byť tá správna voľba, stačí len zavolať a objednať sa na telefónnom čísle 00421(0)43 4271 201, 043 4306 148, 0918 702 986, 0911 825 297 alebo pomocou niektorého z našich kontaktných formulárov.
Pre objednanie na akékoľvek vyšetrenie, zákrok alebo konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporučenie ani žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára.

Naším prianím je, aby ste sa u nás vždy cítili dobre a odchádzali od nás spokojní.

Tešíme sa na vašu návštevu
Kolektív Sanatória Helios

 

Kontaktný formulár

Meno *:
Priezvisko *:
Telefón:
E-mail *:
O akú službu máte záujem?:
Napíšte číslicami "dvadsaťdva" *:
Pokiaľ chcete, napíšte nám ďalšie informácie či poznámky:
Chcem dostávať občasný emailový spravodaj s novinkami z oblasti umelého oplodnenia a tehotenstva.
* položky nutné k odoslaniu.
Odoslať!
Fotogalérie
Fotogaléria
Fotogaléria Sanatória Helios
prim. MUDr. Pavel Texl
prim. MUDr. Pavel Texl
Odborný garant
MUDr. Peter Krajkovič
MUDr. Peter Krajkovič
Vedúci lekár
Mgr. Jana Mikulová
Mgr. Jana Mikulová
Vedúca koordinátorka
MUDr. Martina Cuľbová, PhD.
MUDr. Martina Cuľbová, PhD.
Gynekológ
MUDr. Katarína Starovecká
MUDr. Katarína Starovecká
Gynekológ
Mgr. Tatiana Košarišťanová
Mgr. Tatiana Košarišťanová
Vedúca embryologického laboratória
MUDr. Benedikta Svitačová
MUDr. Benedikta Svitačová
Anesteziológ
Iveta Jamrišková
Iveta Jamrišková
Vedúca sestra
Mrazenie spermií pre onkologických pacientov zdarma!

Aktuality

2017-10-31

Mrazenie spermií pre onkologických pacientov zdarma!

SANATÓRIUM HELIOS V MARTINE ponúka všetkým pánom, ktorých čaká onkologická liečba, ZAMRAZENIE SPERMIÍ ZDARMA!

Viac

Prečo Sanatorium Helios

 
1

Skúsenosti

Naša práca je založená na dlhoročných skúsenostiach. Sanatórium Helios vzniklo v roku 2004 a bolo jedným z prvých centier na Slovensku zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou neplodnosti.

2

Spolupráca

Vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve so spoločnosťou Genea máme k dispozícii najnovšie technológie dlho predtým, ako sa dostanú do komerčného použitia. Z tohto dôvodu získavame veľký náskok oproti iným centrám a dávame tým neplodným párom väčšiu šancu na úspech skôr ako ostatní.

3

Bezplatné konzultácie

Na rozdiel od iných centier u nás sú všetky konzultácie s našimi IVF špecialistami (lekármi, embryologičkami, andrologičkami či koordinátorkami) bezplatné.

4

Hľadáme riešenie

Vašu cestu za vytúženým cieľom nepredlžujeme neefektívnymi metódami. Od samého začiatku sa snažíme nájsť najúčinnejšie riešenie priamo pre vás.

5

Kvalita

Stojíme si za kvalitou stimulácie. Priebeh stimulácie pacientky je u nás dôkladne monitorovaný – počas stimulácie vykonávame minimálne tri kontroly zahŕňajúce ultrazvukové vyšetrenie a odbery krvi pre absolútne presnú kontrolu stimulácie.

6

7 dní v týždni

Fungujeme 7 dní v týždni, odber vajíčok a transfer embryí tak naplánujeme na optimálnu dobu na zachovanie ich kvality – vaša stimulácia nebude predčasne ukončená ani umelo predlžovaná.

7

Výber metódy

Podrobná analýza kvality spermií nám umožňuje výber metódy optimálnej pre oplodnenie vajíčok (takzvané klasické oplodnenie, ICSI, PISCI, IMSI).

8

Predĺžená kultivácia

Iba kvalitná predĺžená kultivácia nám umožňuje transfer kvalitných embryí v štádiu blastocýst.

9

Transfer jedného embrya

Striktne uskutočňujeme transfer jedného embrya. Nebojíme sa zavádzať iba jedno embryo, pretože si stojíme za kvalitou našej stimulácie. Vieme, že šanca na otehotnenie nerastie s počtom zavedených embryí, ale s počtom transferov.

10

Objednanie

Na objednanie sa na akékoľvek vyšetrenie, zákrok či konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporučenie ani výmenný lístok od svojho ošetrujúceho lekára. Objednať sa môžete osobne, telefonicky, e- mailom alebo kontaktným formulárom, ktorý nájdete na tejto stránke.

11

Technológie

Nebojíme sa zmrazovania embryí, pretože vieme, že nami používaná technika zmrazovania embryá nepoškodzuje. Pri metóde, ktorá sa v súčasnosti používa na zmrazovanie embryí, neklesla úspešnosť v tomto roku pod 50%.

12

Metóda mrazenia

Vďaka dokonalo vyvinutej metóde mrazenia sa skutočnosťou stalo to, v čo mnoho ľudí celé roky iba dúfalo – vieme zamraziť vajíčka tak, že si svoju kvalitu zachovávajú aj po rozmrazení za niekoľko rokov.

13

Prví na Slovensku

Ako prví na Slovensku sme začali vykonávať preimplantačnú genetickú diagnostiku na 5-6-denných embryách – blastocystách. V súčasnosti robíme všetky možné PGD vyšetrenia metódami FISH, aCGH a PCR. Vďaka kvalitne vykonanému PGD zvyšujeme vašu šancu na otehotnenie o viac ako 15%.

14

Program darcovstva gamét

Máme dlhodobo budovaný program darcovstva gamét – vajíčok, spermií aj embryí. Vďaka rozsiahlej databáze darcov máme minimálne čakacie doby.

15

Kvalitná starostlivosť

Naša starostlivosť o vás nekončí úspešným embryotransferom. Radi sa o vás postaráme aj v priebehu tehotenstva – ponúkame rôzne tehotenské vyšetrenia, prenatálnu aj ultrazvukovú diagnostiku a poradňu pre rizikové tehotenstvo.